Länkar

Här kan du hitta annat filmpedagogiskt material på webben:

Media-avain presenterar aktuella filmer ur ett filmpedagogiskt perspektiv
Skolbioföreningen » gör finskspråkiga filmhandledningar till ett urval filmer som lämpar sig att visas i skolor
KAVI – Elokuvapolku »
Mediekunskapsskolan »
Meku – Centralen för Mediefostran »
Sällskapet för mediefostran »
Metka »
Svenska Filminstitutet »
Kelaamo »
Åldersgränser »
Bokbio » Filmpedagogik för barn under skolåldern, gjort speciellt med tanke på bibliotek och daghem