Om Filmkamraten

Filmkamraten är ett webbaserat verktyg för läraren som vill använda sig av film i undervisningen. Genom tre lätta steg får läraren hjälp med filmval, hur man visar den valda filmen för klassen och hur man arbetar vidare med filmen efter att eleverna sett den. Vi har utvecklat ett lätt och roligt hjälpmedel som vi hoppas både lärare och elever har stor glädje och nytta av.

Filmerna

Filmkamraten innehåller nu pedagogiskt material för sammanlagt tio filmer för alla stadier: lågstadiet, högstadiet och andra stadiet. Alla filmer är nordiska barn- och ungdomsfilmer, varav de flesta är svenskspråkiga. Filmerna och det pedagogiska materialet lämpar sig också att användas för språkbadselever.

Kom igång

För att komma igång ska du registrera dig. Då får du genast användarnamn och lösenord per e-post och kan börja använda dig av Filmkamraten. Då kommer du också åt knappmenyn 1, 2, 3 som leder dig vidare i arbetet. Registreringen och användningen av tjänsten är kostnadsfri och kräver endast ditt namn, skolans/din organisations namn, ort och din e-postadress.

Samarbete med övriga kulturaktörer

Vi rekommenderar Filmkamraten också som ett verktyg som kommunernas kulturorgan och övriga kulturaktörer gärna får använda sig av för att kunna erbjuda filmpedagogik för sin svenskspråkiga publik. T.ex. kulturhusen kan således arrangera skolvisningar av de filmer som Filmkamraten har gjort material till och sedan erbjuda skolorna Filmkamratens pedagogiska material som ett komplement till filmvisningen. På så sätt kan vi tillsammans erbjuda skolorna både filmvisning och filmpedagogiskt material i samma paket. Kontakta oss för att få igång samarbetet!

Vi som står bakom projektet

Filmkamraten har utvecklats av Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf med understöd från undervisnings- och kulturministeriet.

Manuskripten till introduktionsfilmerna har skrivits av Mikaela Westerlund, som också själv introducerar dem. Klas Fransberg står för regin. Han har också skrivit manus och regisserat efterfilmerna. Bakom kameran stod Pekka Munsterhjelm och framför kameran våra filmkamrater Neppe Pettersson, Dick Idman och Linda Sundberg. Sidornas layout har gjorts av Maria Schoultz på Ilove Creative. Hemsidornas texter är skrivna av Klas Fransberg.

Filmerna som ingår i detta projekt distribueras av Kinoscreen Illusion ltd, Viihdepalvelu, Futurefilm och Bio Rex Distribution.